توسط شنبه, 28 دی 1398
مدیر عامل شرکت هوشمند سازان ساجد جوان برتر شد

در اختتامیه هفتمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) از ۲۲ جوان نخبه و ۱۰۰ جوان برتر استان تجلیل شد.

جزییات